Archiwizuj - 2011

grudzień 13th

Spotkanie Opłatkowe

W dniu 18 grudnia b.r. o godzinie 16:00 w Johanneshaus (Erding), odbędzie się nasze coroczne Spotkanie Opłatkowe. Na wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem. serdecznie zapraszamy nie tylko naszych członków, ale i także wszystkich naszych rodaków oraz sympatyków Zrzeszenia. Wspólne nasze popołudnie uświetni występ chóru, a dzieci spotkają się z Mikołajem.

listopad 15th

Koncert - 04.12.2011

Zaraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncert chóru Singidunum z Monachium. Koncert ten odbędzie się 4 grudnia 2011 o godz. 18:30, w kościele Heilig Blut w Erding (zaraz po Mszy Świętej w języku polskim).

listopad 5th

Bal Andrzejkowy - 19.11.2011

 


Agencja Imprez Rozrywkowych Syrenka


zaprasza na


 


Bal Andrzejkowy


 


Gra i śpiewa dla Państwa polski zespól muzyczny


Andrzeja Koniecznego z wokalistkami


Kasią i Martą


 


Sobota 19.11.2011 , godz. 19:00


Bürgerhaus zur Post , Kirchenplatz 1


Dojazd S Bahn , S4 Haar-München


Uwaga !!! , Obowiązuje strój wieczorowy !


Cena biletu dla członków Zrzeszenia Polskich Chrześcijan wynosi tylko 17€,


(cena normalna biletu wstępu - 22€ od osoby)


Info / bilety :


B. Grabowska


Tel.: 089 / 6708230


Handy 0176 / 63193087


Fax : 089 / 63892333


E-Mail : bg_syrenka@gmx.de

październik 27th

Zebranie członków Zrzeszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Zrzeszenia na doroczne zebranie.                                            W tym roku jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a odbędzie się 12 listopada 2011o godz. 18:00 w Johanneshaus, Kirchgasse 5, Erding.

Porządek zebrania:

 1. Powitanie
 2. Sprawozdanie przewodniczącej
 3. Sprawozdanie skarbnika i kontrolerów kasy Zrzeszenia
 4. Podziękowanie dla starego Zarządu i odwołanie jego członków z pełnionych funkcji
 5. Wybory nowego Zarządu Zrzeszenia
 6. Omówienie aktualnych imprez i terminów
 7. Propozycje na dalszą działalność

Cieszymy się na wspólne spotkanie oraz liczymy na Państwa obecność.

Zarząd Zrzeszenia Polskich Chrześcijan Erding 

wrzesień 18th

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 

Szanowni Państwo,

 W załączeniu przesyłam uzupełnione o numery  telefonów, faks i adres mailowy konsulatu formularz zgłoszenia do spisu wyborców oraz poprawioną o datę przyjmowania zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego - 26.09.2011 informację wyborczą – z prośbą o rozpowszechnienie i umieszczenie w prasie i na portalach polonijnych.

 Z poważaniem

 Aneta Berdys

Vizekonsulin

Generalkonsulat der Republik Polen in München

Röntgenstr. 5

81679 München

Tel. 089/418 60 835

…                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 ................................, dnia ...............

 

                                                                                                              Konsul RP

                                                                                                              w Monachium

                                                                                                              Röntgenstr. 5

                                                                                                              81679 München

 

tel.: 089 / 41860 -80, -849, -820, -823, -824,-825, -831, -832, - 833, -835, -837, -839, -840, -844, - 857, -866


faks: 089 / 471318

e-mail:
monachium.kg@msz.gov.pl
 

ZGŁOSZENIE WYBORCY OBYWATELA POLSKIEGO O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy proszę
o wpisanie do spisu wyborców.

 1. Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

 2. Imię (imiona):……………………………………………………………………………………………...

 3. Imię ojca: ………………………………………………………………………………………………….

 4. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………

 5. Numer ewidencyjny PESEL: ……………………………………………………………………………...

 6. Miejsce pobytu za granicą: ………………………………………………………………………………..

 1. miejscowość: ………………………………………………………………………………………

 2. ulica, nr domu, nr mieszkania: …………………………………………………………………….

 3. kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*: ……………………………………………………...

 1. miejscowość/gmina: ……………………………………………………………………………….

 2. ulica, nr domu, nr mieszkania: …………………………………………………………………….

 3. kod pocztowy: .…………………………………………………………………………………….

 1. Numer ważnego polskiego paszportu: .….………………………………………………………………...

 1. data wydania paszportu: ….….…………………………………………………………………….

 2. miejsce wydania paszportu: .….……………………………………………………………………

 3. data upływu ważności: ……………………………………………………………………………..

 1. Numer ważnego dowodu osobistego**: ……………………..…………………………………………….

 1. data wydania dowodu osobistego: …………………………………………………………………

 2. miejsce wydania dowodu osobistego: ……………………………………………………………...

 3. termin ważności: ……………………………………………………………………………………

 1. Deklaracja sposobu głosowania***:

 1. osobiście: …………………………………………………………………………………………..

 2. korespondencyjnie: …………….…………………………………………………………………..

 1. Dane kontaktowe:

a­) adres e-mail: ………………………………… b) nr telefonu: ………………………

 

 

……………………………….

(podpis wnioskodawcy)

_________________________

* Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

** Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w państwach Unii Europejskiej oraz w innych państwach, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnienie pkt 8.

*** Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer