Newsletter: P-Ch V Erding e.V.

Msza Święta w języku polskim - niedziela - 25.10.2020

W niedzielę w dniu 25 października 2020 o godz. 19.00, zostanie odprawiona Msza Św. w języku polskim w Kościele St. Vinzenz w Erding.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Rodaków, do uczestnictwa w Mszy Św., która zostanie odprawiona przez Ojca Jana Przewoźnika. Przed mszą o godzinie 18:30 odprawiona będzie modlitwa różańcowa.

 

Pomimo, że maksymalna liczba uczestników Mszy Św. kościele St. Vinzenz wynosi 83 osoby, to prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę, aby dostosować się do panujących wymogów.

 • Zapisy prowadzi Pani Małgorzata Maidl pod numerem telefonu 08122 4566 lub 0171 7127007 do dnia 24.10.2020
 • Lub na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Landshut: www.pmk-landshut.de jest dostępny formularz umożliwiający zapisy na Mszę Św. w Erding

Wszyscy zgłaszający otrzymają potwierdzenie możliwości uczestniczenia w Mszy Świętej.

Ważne dla uczestników Mszy Św. w Erding!!!

Z racji dalej obowiązujących restrykcji sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, których Kościół musi przestrzegać, podajemy warunki wskazane przez kurię monachijską, które muszą być spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św.:

 • brak jakichkolwiek symptomów choroby i kontaktów z osobami zakażonymi koronawirusem
 • przybycie do kościoła przynajmniej 15 min przed rozpoczęciem Mszy św.
 • zachowanie 2 m odstępu przy wchodzeniu do kościoła
 • posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
 • zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
 • zachowanie 2 m odstępu od innych osób wewnątrz kościoła
 • przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
 • przyjmowanie Komunii Świętej tylko na rękę.

Z tego względu prosimy tych którzy nie chcą przyjmować Komunii Świętej na rękę o przygotowanie we własnym zakresie i przyniesienie specjalnej, tylko do tego celu służącej czystej chusteczki (np. bawełniana lub lniana) na którą  kapłan będzie kładł Ciało Chrystusa. Komunię Świętą przyjmujemy bezpośrednio z chusteczki do ust bez brania jej do rąk.Dokładne instrukcje dotyczące procedury zostaną podane w trakcie Mszy Świętej.

Bardzo prosimy o niezatrzymywanie się w grupie po wyjściu z kościoła.

 Jeśli chodzi o przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, to jest ono możliwe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 0871-5846 lub 0871-96648261). Spowiedź nie może odbywać się w konfesjonale, lecz w większym pomieszczeniu i zawsze w masce zasłaniającej usta i nos oraz z zachowaniem odstępu 2 m między spowiednikiem a penitentem.

Linki :jeden na stronę Misji w Landshut, a drugi do bespośredniej rejestracji na mszę w Erding.

Zapisy na mszę – Erding – PMK Landshut

PMK Landshut

pruba

khghjjkko hjkioo kooo

Wybory prezydenckie - 28.06.2020

Rejestracja na wybory Prezydenta RP w Monachijskim Okręgu Konsularnym

Badenia-Wirtembergia, Bawaria

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 1014) na terenie monachijskiego okręgu konsularnego zostały utworzone trzy obwody głosowania.

Apelujemy o dokładne podawanie wszystkich danych teleadresowych oraz równomierne zapisywanie się do monachijskich OKW, by liczba osób głosujących rozłożyła się możliwie równo na wszystkie komisje wyborcze.

WAŻNE! Przypominamy, że w Niemczech głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się tylko w formie korespondencyjnej.

 

Obwód głosowania nr 99
MONACHIUM I [ZAREJESTRUJ SIĘ]
Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München

Obwód głosowania nr 100
MONACHIUM II [ZAREJESTRUJ SIĘ]
Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München

Obwód głosowania nr 122
MONACHIUM III [ZAREJESTRUJ SIĘ]
Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München

 

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORYewybory.msz.gov.pl lub do Konsulatu Generalnego RP w Monachium:

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku, godz. 8:30-16:00): +49 089 418 60 -846, -857, -823, -870, -838, -832, -837, -840, -872, -837, -839, -835,
 • mailowo: monachium.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
 • pisemnie: Konsulat Generalny RP w Monachium, Röntgenstrasse 5, 81679 München
 • ustnie: Konsulat Generalny RP w Monachium, Röntgenstrasse 5, 81679 München
 • faksem: +49 89 4186089

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula w miejscu pobytu za granicą.

 

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORYewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko;
 • imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • dokładny adres pobytu wyborcy za granicą (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto);
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (tzn. adres stałego zameldowania w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 15 czerwca 2020 r., do godziny 24:00. W przypadku rejestracji telefonicznej lub osobistej - w czasie otwarcia urzędu. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Msza Święta w języku polskim , 31.05.2020

W dniu 31. Maja 2020 o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Św. w języku polskim w Kościele St. Vinzenz w Erding.

 

Zapraszamy na strone internetową Zrzeszenia, tam znajdziecie Państwo wszelkie informacje organizacyjne, oraz  dotyczące zapisów uczestnictwa w Mszy Św. 

Wszyscy zgłaszający otrzymają potwierdzenie możliwości uczestniczenia w Mszy Świętej.

Msza Święta w języku polskim - 31.05.2020

W dniu 31. Maja 2020 o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Św. w języku polskim w Kościele St. Vinzenz w Erding.

Zapraszamy naszych Rodaków po długo wyczekiwanej przerwie  do uczestnictwa w Mszy Św., która zostanie odprawiona przez Ojca Jana Przewoźnika w dniu Zesłania Ducha Świętego, w ostatnim dniu miesiąca Maryjnego.

W maju pamiętamy również o 100-letnich urodzinach naszego wielkiego Rodaka Papieża, Św. Jana Pawła II.

Pomimo, że maksymalna liczba uczestników Mszy Św. kościele St. Vinzenz wynosi 83 osoby, to prosimy o wcześniejsze zapisanie się na listę, aby dostosować się do panujących wymogów.

 • Zapisy prowadzi Pani Małgorzata Maidl pod numerem telefonu 08122 4566 lub 0171 7127007 do dnia 30.05.2020.
 • Lub na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Landshut: www.pmk-landshut.de jest dostępny formularz umożliwiający zapisy na Mszę Św. w Erding do dnia 29.05.2020  

Wszyscy zgłaszający otrzymają potwierdzenie możliwości uczestniczenia w Mszy Świętej.

Ważne dla uczestników Mszy Św. w Erding!!!

Z racji dalej obowiązujących restrykcji sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, których Kościół musi przestrzegać, podajemy warunki wskazane przez kurię monachijską, które muszą być spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św.:

 • brak jakichkolwiek symptomów choroby i kontaktów z osobami zakażonymi koronawirusem
 • przybycie do kościoła przynajmniej 15 min przed rozpoczęciem Mszy św.
 • zachowanie 2 m odstępu przy wchodzeniu do kościoła
 • posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
 • zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
 • zachowanie 2 m odstępu od innych osób wewnątrz kościoła
 • przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
 • przyjmowanie Komunii Świętej tylko na rękę.

Z tego względu prosimy tych którzy nie chcą przyjmować Komunii Świętej na rękę o przygotowanie we własnym zakresie i przyniesienie specjalnej, tylko do tego celu służącej czystej chusteczki (np. bawełniana lub lniana) na którą  kapłan będzie kładł Ciało Chrystusa. Komunię Świętą przyjmujemy bezpośrednio z chusteczki do ust bez brania jej do rąk.Dokładne instrukcje dotyczące procedury zostaną podane w trakcie Mszy Świętej.

Bardzo prosimy o niezatrzymywanie się w grupie po wyjściu z kościoła.

 Jeśli chodzi o przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, to jest ono możliwe po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 0871-5846 lub 0871-96648261). Spowiedź nie może odbywać się w konfesjonale, lecz w większym pomieszczeniu i zawsze w masce zasłaniającej usta i nos oraz z zachowaniem odstępu 2 m między spowiednikiem a penitentem.

Linki :jeden na stronę Misji w Landshut, a drugi do bespośredniej rejestracji na mszę w Erding.

Zapisy na mszę – Erding – PMK Landshut

PMK Landshut

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer